LUNES 21 SETIEMBRE

1era. 1200 mts

Nº 5 ENCORAJADO

Nº 3 AMIGA FIEL

Nº 2 MARTILLO VELOZ

2da. 1200 mts

Nº 4  BRAVA RED

Nº 8 MR. DALLAS

Nº 9 SSULEIMAN

3ra. 1200 mts

Nº 9 TOMSK

Nº 2 BLUE PROSPECT

Nº 8 SPETTACOLARE

4ta. 1200 mts

Nº 10 EL RIVEREÑO

Nº 5 MAGGOT BOY

Nº 6 PLICDORA.

5ta. 1500 mts

Nº 8 PUNCH OF WARM

Nº 10 MALLORCA

Nº 5 RENAISSANCE

6ta. 1100 mts

 Nº 5 GRAN MASCHERANO

Nº 3 ILUSIONADO FT

Nº 2 INCITATUS

7ma.1800 mts

Nº 6 ECATOMBE

Nº 3 EL PAMPERO

Nº 2 ASTRO GRANDE

8va 1100 mts

Nº 2 EMBRAER

Nº 4 MANZI

Nº 7 CARDIU

9na. 1400 mts

Nº 10 CLEAR

Nº 9 TAPADITA FEVER

Nº 2 IMPUESTA.

10ma 1400 mts

Nº 14 MINGAU

Nº 9 PEPERONCCINO

Nº 7 FERRATELA.-