VIERNES 23 OCTUBRE

1era. 1000 mts.

Nº 1 FEITICEIRA KOWBOY

Nº 5 SPETTACOLARE

Nº 6 CORBETA.-

2da. 1500 mts

Nº 5 GOLD BABY

Nº 4 ABBEY NESS

Nº 6 BRASS

3ra. 1500 mts

Nº 2 LADY DRINK

Nº 1 ILLA

Nº 8 SENSIBLE

4ta.2000 mts

Nº 5 PORTO ROTONDO

Nº 9 SOY HEROICO

Nº 6 DOG PRINCIPE.

5ta. 1200 mts

Nº 1  DEL CAMINO

Nº 10 SOUTH WEST

Nº 8 BONASORTE

6ta. 1200 mts

Nº 9 SORPRESIVO SS

Nº 7 SALVADOR

Nº 4 BLACK LAKE

7ma. 1200 mts

Nº 6 BLUE FLAG

Nº 1  MAS ALLADEL PRECIO

Nº 10 ACONTECIDO

8va. 1100 mts

Nº  SPECIAL ENERGY

Nº 6 FARRAPO

Nº 5 LAERCIO

9na 1200 mts

Nº 11 QUIÑONES

Nº 7 RUGBIER

Nº 12 LICORETTO.

10ma 1200 mts

Nº 9  DRAFT SECRET

Nº 2 SURPRISE JA

Nº 14  MINUANO  DES PINS