VIERNES 11 DICIEMBRE

1ra. 650 mts.

Nº 6 LEONA VELOZ

Nº 2 HOLA JULIO

Nº 3 MACARENA DOS

2da. 650 mts

Nº 1  DON BICHO

Nº 3 NADIE TE OLVIDA

Nº 7 FUI LUCERO

3ra. 1500 mts

Nº 4 CALPURNIA

Nº 2 FLY AWAY

Nº 6 TRES BOTAS.

4ta. 1500 mts

Nº 4 RUGBIER

Nº 3 ALCOR

Nº 8 EL NEGRO.-

5ta. 1100 mts

Nº 2  LE BLANCHE

Nº 6 RETADOR

Nº 7 REY HORIK

6ta. 1500 mts

Nº 3 BANG BANG BOOM

Nº 1 MONCALIERI

Nº 2 JUSTICE CAT.-

7ma 1100 mts

Nº 13 ABUELA NELSA

Nº 11 EIN KAREM

Nº 7 BARONESA EYE

8va 1100 mts

Nº 14 HAPPY QUEEN

Nº 10 RACING DAY

Nº 8 CELEBRE GG

9na 1400 mts

Nº 7 EXTREMO

Nº 5 ONDA CARIOCA

Nº 3 FLOXI

10ma 1100 mts

Nº 9 TIRANO

Nº 12 SOY  VALIENTE

Nº 1  FORTINERO.-