VIERNES 18 DICIEMBRE

1era. 1400 mts

Nº 9 MASTRO BOY

Nº 1 SOUTHERN FEVER

Nº 8 MAGALLANES.-

2da. 1400 mts

Nº 3 FUNCHO

Nº 4 SUMMUS

Nº 9 SUB REGAL

3ra.1100 mts

Nº 5 CANTATA

Nº 7 AMENAZADORA

Nº 6 SKY FUND

4ta. 1500 mts

Nº 1 LADY LIL

Nº 8  STELLA MARIS

Nº 7 CHOCOLATE TOUCH.-

5ta.1100 mts

Nº 8 AFTER HOUR

Nº 7 STRONG TOY

Nº 6 BELLE

6ta. 1400 mts

Nº 7 DIPUTADA

Nº 1 VANGUARDIA

Nº 3 ARALC

7ma.1200 mts

Nº 7 ABBEY NESS

Nº 14 POBRE ALI

Nº 10 COCOSALVO

8va.1200 mts

Nº 7 YABURU

Nº 9 CAMPEON DEL MUNDO

Nº 4 MARTILLO VELOZ

9na. 1200 mts

Nº 12 HALACAZAN

Nº 9 DYNAMON

Nº 2 SHAGO

10ma.1200 mts

Nº SINNERMAN

Nº 2  JUNIOR FUND

Nº 4 EBER LUDUEÑA.-