VIERNES 23 JULIO

1ra. 365 mts

Nº 4 PITANGUERO CARVER.

Nº 5 PENQUERO CARVER.

Nº 7 PASION CARVER.-

2da 1000 mts.

Nº 5 CESAR

Nº 6 LATERAL CON SALIDA

Nº 8 ODILLSEY.-

3ra 1200 mts

Nº 9 PAQUETONA

Nº 6 MARITZA

Nº 4 BIEN SOÑADA.-

4ta 1200 mts

Nº 5 OKLAHOMA DIVA

Nº 7 KELA MANDA

Nº 8 EDITORIALISTA.-

5ta 1000 mts

Nº 5 DJOKOVIC

Nº 1 PALERMO

Nº 4 AMIGO TRONQUITO.-

6ta 1100 mts

Nº 7 FLOKI

Nº 2 BUFFALO MAN

Nº 1 DON CUCO.-

7ma. 1000 mts

Nº 11 CABO JUBY

Nº 10 TEOFILITO G

Nº 3 SABIDAO.-

8va 1100 mts

Nº 3 MIO MIO

Nº 6 EMIRO

Nº 11 GOL PLUS.-

9na 1100 mts

Nº 10 MAREA NEGRA

Nº 7 LOCA PASION

Nº 2 AMENAZADORA.-

10ma 1100 mts

Nº 4 PLACER ROMANO

Nº 5 TEXAS K

Nº 6 FILHO DA ESPERANCA.-

11ma 1400 mts

Nº 6 HAIRSPRAY

Nº 11 KENTUCKY DREAM

Nº 3 MARCADOR PUESTO.-