SABADO 6 JUNIO

1ra. 1200 mts

Nº 4  INSTAMANCHA

Nº 2  TRES BOTAS

Nº 8 LUFE WILD

2da 1200 mts

Nº 10  MISS SHAUN

Nº2 VICTORIA CROSS

Nº 1 MINISHKA.

3ra 1500 mts

Nº 6  STAR TREK

Nº 10  DARLING FAN

Nº 1  REGAL CHIRON.

4ta.1100 mts

Nº 8  LA CARRIO.

Nº 4  KARUKITA

Nº 3  BAGUETINA.

5ta 1100 mts

Nº 12  FUND EYE

Nº 8 MAAZAZO

Nº 7  INVENTOR

6ta 1100 mts

Nº 8  PALA H’ MUJER

Nº 9  VULPIX

Nº 2  SUOJA.-

7ma 1100 mts

Nº 9  SPECIAL ENERGY

Nº 2 O’ CONNOR

Nº 7 DRAC.-

8va 1100 mts.

Nº 1  PA MI ILUSION

Nº 3  EQUALITY

Nº 14 SUB SKIP.-

9na 1100 mts

Nº 9  TENERIFE

Nº 6 SPENCER

Nº 5  CEBOLLA SIETE.-

10ma 1200 mts

Nº 9 ME PIACE.

Nº 7 SMARTY

Nº 2 PLICDORA.-