LUNES 6 JULIO

1ra. 1400 mts.

Nº 7 MI FIESTA

Nº 1 IDOLA PORTEÑA

Nº 6 OMEYA.-

2da.- 1200 mts.

Nº 6 FINA Y ELEGANTE.

Nº 8 ATENEA MAGICA.-

Nº 1 BISSET.-

3ra. 1400 mts.-

Nº 4 BASTA DE YETA

Nº 5 VIEJO PROFESOR.-

Nº 3  DON JUAN AA.-

4ta. 1800 mts.-

Nº 6 ROMULO

Nº 2 DEMOSOVICH.-

Nº 3 BUENO TA.-

5ta. 1200 mts.-

Nº 3 PA MI ILUSION.

Nº 1 SUB SKIP.

Nº 5 LEGAJO RUNNER.-

6ta. 1200 mts.-

Nº 11 LACTANUS

Nº 10 TOUCH  OF GLORY.-

Nº 8  FUTURO.-

7ma. 1200 mts.

Nº 2 UPPER CLASS.

Nº 1A  LOCO PIANTAO.-

Nº 12  BITZER.-

8va. 1100 mts.-

Nº 8 RED STORM.

Nº 5  POR LO GUAPA.-

Nº 10  LIE TO ME.-

9na. 1400 mts.

Nº 1  STRONG TOY.

Nº 3 ACICALADO.-

Nº 12  EL SAMURAI.-

10ma. 1100 mts.-

Nº 7  PALAORO.-

Nº 1  REGAL PERSES.-

Nº 10  POSEIDON INC.-