VIERNES 27 NOVIEMBRE

1era. 2000 mts.-

Nº 1 MOLEQUI FELIPE

Nº 3 MUNDANAL.-

Nº 5  VIEJO GRATA

2da 1400 mts

Nº 12 RUGBIER

Nº 5 ROYAL BLUE

Nº 9 MINGAU.

3ra.1300 mts.

Nº 11 JULIA DIAMOND

Nº 1 MUSELINA VAN

Nº 12 SUPERSCAN FT.-

4ta. 1100 mts.

Nº 4 HIJA DE ORO

Nº 6 CANCIONERO STORM

Nº 1 A  SUB LUZ.-

5ta. 1300 mts.

Nº 4  ESS MARUJA

Nº 5 OUTLET

Nº 9 LA ILLA.-

6ta. 1100 mts

Nº 3  MACHIAVELLO

Nº 9 MAKUKA

Nº 6 THE MACHINE.-

7ma 1200 mts.

Nº 3 HARFE

Nº 8 HIT JAMAICA

Nº 9 LA DULCE.-

8va. 1500 mts

Nº 13 EL ENTRADOR

Nº 10  ONDA CARIOCA

Nº 1 MENDIETA

9na 1100 mts

Nº 5 SIZERET

Nº 13 CAMPEON DEL MUNDO

Nº 14 MEX.-

10ma. 1200 mts

Nº 2 TIRANO

Nº 13 DEMOSOVICH

Nº 9 GOLIAD.-