VIERNES 4 DICIEMBRE

1ra. 1500 mts

Nº 6  SOUTHERN FEVER

Nº 4 DR. MENDY

Nº 7 IOYA UNO

2da 1200 mts

Nº 6 SARATOGA SPEED

Nº 5 BLUE GEM

Nº 4 LATITUDE ZERO

3ra 1200 mts

Nº 3 AFTER HOUR

Nº 6 RETOMADA

Nº 2 DOÑA EDELMA

4ta 1000 mts

Nº 3 AMBICIOSO

Nº 4 MAS ALLADEL PRECIO

Nº 5 CAPE VIOLENTO

5ta 2000 mts

Nº 4  NEGRONE

Nº 2 KEEP DOWN

Nº 1 LAMBORGHINI

6ta 1100 mts

Nº 1 ILUSIONADO FT

Nº 7 SINNERMAN

Nº 11 TIGRE DEL SUR

7ma 1400 mts

Nº 2 JULIA DIAMOND

Nº 1 LUFE WILD

Nº 10 TRAIDORA N

 8va 1100 mts

Nº 8 BONASORTE

Nº 3 HONRA DE  CAMPEAO

Nº 1 COUSTEAU

9na 1300 mts

Nº 11 VDARA

Nº 3 PATRON SAINT

Nº 10 GIMME A DRINK