VIERNES 7 MAYO

1era. 1000 mts

Nº 7 KINNEY

Nº 1 NOTA FINAL

Nº 3 TERENCIA

2da. 1000 mts

Nº 9  BIEN QUERIDO

Nº 7 NERUDA

Nº 1 SIN CODIGO.-

3ra. 1000 mts

Nº 1 JEREZ HONOUR

Nº 2 OLIMPIK

Nº 6 ATIENDAN

4ta. 1100 mts

Nº 11 LADY DEVON

Nº 5 PAQUETONA

Nº 2 GAVIOTA.-

5ta. 1100 mts

Nº 11 NICOLETTE

Nº 4 LINDA EFFECT

Nº 1 ESSA GARUFA.-

6ta. 1500 mts

Nº 5 VIGOROSO TIME

Nº 1 FUEGO SALVAJE

Nº 12 SUMMUS.-

7ma. 1400 mts

Nº 14 SUPER SAFO

Nº 1 GRAN BLANCO

Nº 4 MISTER TAHOE.-

8va 1300 mts

Nº 6  BETTER COPS

Nº 5 ULTRA MAN

Nº 11 MI CAMORRERA.-

9na 1400 mts

Nº 5 NOSTRADAMUS

Nº 9 ROCK SOBERANO

Nº 13 TOUCH DOWN.-

10ma 1300 mts

Nº 9 SEDUCER

Nº 1 EMIRO

Nº 11 POBRE ALI