VIERNES 26 FEBRERO

1era. 1400 mts

Nº 4 BOMBACHA VELOZ

Nº 8 LILYBLUE

Nº 7 HOT DAY.-

2da. 1000 mts.-

Nº 8 NADIE TE OLVIDA

Nº 10  PEPSI ZERO

Nº 2 AMIGO TRONQUITO

3ra. 1100 mts

Nº 2 COLUMBIA

Nº 9 YO TE DIJE

Nº 8 VICTORIA HIT.

4ta.- 1500 mts.

Nº 7 IVANHOE

Nº 1 EL NEGRO

Nº 2 DESCOSQUILLADA.

5ta.- 1200 mts

Nº 3  EL RIVEREÑO.

Nº 2 MR. JACKSON

Nº 9 RELIGERA.

6ta. 1400 mts.

Nº 4 BARONESA ROYAL

Nº 7 LA ILLA

Nº 12 LA RETIRADA.-

7ma. 1200 mts

Nº 9 PALAORO

Nº 1 CROFT/CIA

Nº 6 LITTLE ROYAL

8va. 1300 mts.

Nº 2 A  LOCA PASION

Nº 5  ABBEY NESS

Nº 6 POSSESION.-

9na. 1100 mts

Nº 2  DISCREET KING

Nº 10  SILVER ARROW

Nº 11  JUNIOR FUND

10ma. 1100 mts

Nº 1 HADDOCK

Nº 4 BAMBOLEO

Nº 6 KENNINGTON.-