VIERNES 6 NOVIEMBRE

1ra. 1400 mts

Nº 3 CANDY RAIN

Nº 4 REBUCILA

Nº 7  FLECHA FUND.-

2da. 1400 mts

Nº 2 SOY ATRACTIVA

Nº 7 OMEYA

Nº 3 OLOMEA

3ra. 1000 mts

Nº 9 GUAJUVIRA

Nº 7 VICTORIA HIT

Nº 8 COLUMBIA.-

4ta. 1000 mts

Nº 5 MALI BLUE

Nº 2 MOGA VICTORY

Nº 8 DON CARTUCHO

5ta. 1400 mts

Nº 3  ALKIDA

Nº 7 LADY DRINK

Nº 6 E’VITA

6ta. 1400 mts

Nº 5 HURACAN BUCEO

Nº 4 VDARA

Nº 3 ABBEY NESS

7ma. 1000 mts

Nº 4 TIRANO

Nº 7 ROBER V

Nº 11 DEMOSOVICH

8va 1000 mts

Nº 10 DISCREET KING

Nº 9 ILUSIONADO F.T.

Nº 11 EL BOXEADOR

9na. 1000 mts

Nº 1 GRANDOTE

Nº 9 IBERICO

Nº 10 KEEP RECORD ,