VIERNES 29 ENERO

1ra. 1100 mts

Nº 1  LEONA VELOZ

Nº 5 JUSTINA POSSE

Nº 7 LA FIESTERA

2da 1000 mts

Nº 1 NADIE TE OLVIDA

Nº 7 MARAVILLA VAN

Nº 3 VARIABLE

3ra 1500 mts

Nº 4 MINAS LOVE

Nº 6 BELLEZZA

Nº 2 BOMBACHA VELOZ

4ta 1300 mts

Nº 5 BEN-HUR

Nº 7 RETADOR

Nº 9 WILD FITZ

5ta 1400 mts

Nº 7 LUFE WILD

Nº 5 ESA DONNA

Nº 10 RENAISSANCE

6ta 1300 mts

Nº 14  YABURU

Nº 3 NEPAL JET

Nº 6 SIZERET

7ma 1200 mts

Nº 10  SANGRE Y CORAJE

Nº 5 DIENTE PINTADO

Nº 1 EL RIVEREÑO

8va 1100 mts

Nº 7 MACHIAVELLO

Nº 13  INVASIVE GRASS

Nº 11 BERRACO

9na 1100 mts

Nº 5 HADDOCK

Nº 7 JULPERO TA

Nº 11 BAMBOLEO

10ma 1100 mts

Nº 2 BONASORTE

Nº 11 BAG BIG

Nº 9 OLYMPIC KNIGHT.-